Rynek pierwotny
Rynek wtórny
Kredyt na lokal usługowy Warszawa

Regulamin serwisu www.KredytNaLokalUzytkowy.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu informacyjnego Kredyt na lokal użytkowy poświęconego kwestii finansowania zakupu lokalu użytkowego ze środków kredytowych przez osoby fizyczne i firmy.

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Administrator – niezależny doradca finansowy Michał Fastyn, właściciel praw do serwisu;
Serwis – serwis internetowy o nazwie Kredyt na lokal użytkowy dostępny pod adresem www.kredytnalokaluzytkowy.pl;
Użytkownik – osoba korzystająca z Zasobów Serwisu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie;
Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie informacje i porady.

III. ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA
Administrator zapewnia Użytkownikom bezpłatny dostęp do Zasobów Serwisu Kredyt na lokal użytkowy na czas nieokreślony, nie uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w tym dokonania rejestracji czy uiszczenia jakiejkolwiek opłaty.

IV. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Zasobów Serwisu Kredyt na lokal użytkowy zgodnie z przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Serwisu oraz dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi normami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wszelkie treści udostępnione w ramach Serwisu podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników w celach komercyjnych bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator oświadcza, że wszelkie informacje i porady składające się na Zasoby Serwisu Kredyt na lokal użytkowy są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
2. Wszelkie informacje i porady publikowane w Serwisie nie są czynnościami o charakterze doradztwa finansowego, doradztwa kredytowego, doradztwa podatkowego czy doradztwa prawnego. Użytkownicy każdorazowo przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją indywidualną sytuację majątkową, szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranych umów a najlepiej skontaktować się też bezpośrednio z niezależnym doradcą finansowym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje i porady uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów Serwisu.
3. Administrator nie odpowiada za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej i innymi awariami technicznymi, nie odpowiada również za ewentualne szkody przez ten brak wywołane.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i porad udostępnianych w serwisach prezentowanych w zakładce Polecane serwisy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie jego aktualnej wersji w zakładce Regulamin Serwisu.
2. Uwagi, komentarze i pytania dotyczące Serwisu można kierować do Administratora za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych w zakładce Kontakt.

© Copyright 2015 www.KredytNaLokalUzytkowy.pl

Serwis Kredyt na lokal użytkowy jest kompendium wiedzy na temat finansowania zakupów lokali użytkowych stworzonym w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenia eksperta w dziedzinie kredytowania nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Serwis powstał z myślą o osobach fizycznych zainteresowanych zainwestowaniem w zakup lokalu usługowego na wynajem oraz przedsiębiorcach pragnących nabyć lokal użytkowy na potrzeby swojej działalności gospodarczej. Za pośrednictwem serwisu użytkownicy mają możliwość skontaktować się z niezależnym doradcą kredytowym z Warszawy, który odpowie na wszystkie pytania związane z samym kredytem oraz innymi kwestiami np. formalnymi związanymi z tego typu transakcją. Serwis KredytNaLokalUzytkowy.pl jest własnością niezależnego doradcy finansowego, specjalisty ds. kredytów hipotecznych Michała Fastyna pracującego w Warszawie i w dużych miastach całej Polski (m.in. w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu).

Menu serwisu:     Mapa strony     Polecane serwisy     Regulamin     Współpraca